Het Wad: Natuur in beweging

De Waddenzee is de enige ‘wildernis’ van Nederland. Door de getijden is het gebied altijd in beweging en juist de overgangen van water naar land zijn zo uniek. Zeehonden rusten op de drooggevallen zandplaten en vogels genieten na een trektocht van het uitgebreide menu, dat letterlijk voor het oprapen ligt.

Hotel in het Waddengebied?

Waddenzee Werelderfgoed