Vogels spotten

Vogelliefhebbers kijken in het waddengebied hun ogen uit. De Waddenzee is een belangrijk getijdengebied voor miljoenen vogels die er broeden of er de winter doorbrengen. Bovendien maakt een groot aantal vogels in het Waddengebied een noodzakelijke tussenstop om bij te tanken tijdens de lange trekvluchten van en naar de overwinteringgebieden in West-Afrika en de Arctische broedgebieden tussen Noord-Canada en Siberië.

Vogelkijkhut Jaap Deensgat

Een fijne plek om vogels te spotten is de populaire vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat waar soms honderden lepelaars ‘lepelen’ naar kleine visjes. Porseleinhoen, roerdomp en allerlei trekvogels en dwaalgasten worden hier gezien. In de omliggende rietlanden kunt u karekieten, rietzangers en rietgorzen verwachten.

Meer informatie: www.vogelkijkhut.nl

Punt van Reide

De Punt van Reide, een oeroude oeverwal van de Eems, vormt nu een schiereilandje in de zeearm de Dollard. Een oase voor rustzoekende wadvogels, zoals scholekster, wulp en tijdens de trek tienduizenden kluten. Op de kwelders verblijft een populatie van zo'n 300 zeehonden. De Punt van Reide is niet vrij toegankelijk, maar vanaf de dijk is het overzicht goed. Daar is een kijkwand geplaatst zodat de dieren niet verstoord worden. Dus verrekijker mee!

Meer informatie: www.groningerlandschap.nl

Vogelkijkhut De Kiekkaaste

Voor een fantastisch schouwspel met bergeenden, kluten en andere wadvogels ga je naar de Kiekkaaste. Deze enige buitendijkse kijkhut van Nederland is te bereiken via het Marcelluspad vanaf het sluizencomplex van Nieuw Statenzijl.Het pad naar de hut toe kan extreem blubberig zijn. Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.

Meer informatie: www.vogelkijkhut.nl

Deel deze pagina