Kwelder Noordkust

Wanneer je bij Noordpolderzijl op de waddendijk staat, kijk je prachtig uit over de kwelders. Deze zijn een onmisbare schakel tussen de zoute Waddenzee en het zoete binnenland. Er groeien zeldzame, kleurrijke zoutminnende planten en vele wadvogels strijken er bij hoog water neer.

De kwelders aan de noordkust geven een goed beeld van hoe het Groninger land eruit zag voordat de dijken er voor zorgden dat het water niet meer ongestoord het land binnen kon stromen. De kwelders vormen het laatste natuurlijke weidegebied van Nederland. Doordat het geregeld door vloed wordt overstroomd, is het zeer vruchtbaar, wat veel vogels aantrekt. De kwelders zijn eigendom van de Stichting Het Groninger Landschap en zijn niet voor publiek toegankelijk. Vanuit het nabij gelegen Pieterburen worden excursies op het Wad georganiseerd.

Deel deze pagina