Vogelkijkhut Jaap Deensgat, Lauwersmeer

In de Bantpolder, onderdeel van het Lauwersmeergebied,  overwinteren duizenden kol-, grauwe en brandganzen. In het voorjaar broeden hier grutto en tureluur. Vorig jaar broedde er zelfs een zeearend.

De polder is niet toegankelijk voor publiek, maar vanaf de ventweg tussen Lauwersoog en Anjum is de polder goed te overzien en verstoor je de vogels niet.

Ook een fijne plek om vogels te spotten is de populaire vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat waar soms honderden lepelaars ‘lepelen’ naar kleine visjes. Porseleinhoen, roerdomp en allerlei trekvogels en dwaalgasten worden hier gezien.

In de omliggende rietlanden kun je karekieten, rietzangers en rietgorzen verwachten.

Op www.vogelkijkhut.nl kun je zien wat er allemaal wordt waargenomen.

Vogelkijkhut Jaap Deensgat
Strandweg
9976 VS Lauwersoog

Deel deze pagina