Het Groninger Wad

Het Waddenland: bijzonder werelderfgoed dichtbij huis

De Waddenzee hoort thuis in de top van de door Unesco uitverkoren Werelderfgoederen. Het is het grootste systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb in de wereld. De Waddenzee is daarmee de grootste aaneengesloten wildernis van Midden Europa na het Alpengebied. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee en een rust-, rui-, voedsel- én broedgebied voor miljoenen (trek)vogels. Bovendien is het gebied een perfecte habitat voor zeehonden. De bij eb drooggevallen zandbanken zijn veilige plekken om te rusten of om jongen te zogen.

Natuurkrachten zijn dominant in dit kustgebied. Eilanden en zandplaten schuiven jaarlijks een paar meter op omdat de zee elk tij opnieuw bergen zand meesleept. Aan de landskant zijn de afgelopen eeuwen hele dorpen onder de golven verdwenen. Maar de mensen vochten terug en bouwden wierden en dijken. 

Het binnendijks kustgebied

Het binnendijks gelegen kustgebied kenmerkt zich door openheid, rust en ruimte zoals die elders vrijwel verloren is gegaan. Het is hier ideaal fietsen en wandelen door het open polderlandschap met de uitgestrekte akkers, voormalige zeedijken, monumentale boerderijen en eeuwenoude wierdendorpen. Het gebied is rijk aan cultureel-historisch erfgoed waaronder de typisch Groningse Borgen (landhuizen) en kent verrassend veel inspirerende plekken.

Het buitendijks getijdengebied

De Groninger waddenkust strekt zich over een lengte van 34 kilometer uit tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven. Het langgerekte buitendijks getijdengebied met kwelders en wadvlaktes is vooral vermaard om de grote aantallen wad- en watervogels in trektijd en winter, maar het laat ook op indrukwekkende wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich constant aanpassen aan de wisselende landschappen, in een gebied waar zoet en zout water elkaar vinden.

In dit ruige Waddenland is veel te beleven, zowel binnendijks als daarbuiten. Kom het zelf ervaren. Een warm welkom in het Groninger Waddenland! 

Meer weten over Groningen? Download de Groningen route app in de appstore, bekijk het digitale magazine via magazine.groningen.nl of volg ons op Facebook


Gerelateerde pagina's


Deel deze pagina