Unesco Werelderfgoed

Unesco Werelderfgoed

Het is niet direct zichtbaar, maar onder en vlak boven de waterspiegel van de Waddenzee bevinden zich ruim 10.000 soorten dieren, van groot tot klein, en zo’n 250 plantensoorten. Door deze unieke natuur en veelheid aan biotopen is de Waddenzee in 2009 door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard. Groningen is daarmee de trotse medebezitter van een gebied dat thuishoort in hetzelfde rijtje als de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië!

Het Waddengebied

Het Waddengebied strekt zich uit van het Nederlandse Den Helder, langs Duitse riviermondingen tot aan Esbjerg in Denemarken. Dit komt neer op een lengte van ruim 400 kilometer en een oppervlakte van 10.000 vierkante kilometer, waarvan het Groningse gedeelte het meest ongerept is. Het gebied bestaat uit kwelders, bij eb droog vallende wadplaten, altijd overstroomde wadplaten en geulen, zeebanken en eilanden. 

Historie

Sinds juni 2009 maken het Nederlandse en het Duitse deel van de Waddenzee onderdeel uit van de werelderfgoedlijst van Unesco. In juni 2014 besloot het werelderfgoedcomité om ook het Deense gebied toe te voegen, waardoor momenteel de hele Waddenzee werelderfgoedgebied is.

Diersoorten

De Waddenzee is een populaire plaats voor verschillende diersoorten. De dieren gebruiken het gebied met name om voedsel te zoeken, maar ook als kraamkamer of rustplek. Naast diersoorten als de zeehond en de bruinvis wordt de Waddenzee ook bewoond door bijzondere diersoorten zoals het mosdiertje, de blaasjeskrab en zeesla. 

Twee keer per jaar strijken enorme hoeveelheden aan trekvogels neer op de Wadden. Miljoenen vogels reizen duizenden kilometers van hun broedgebied naar de overwinteringsgebieden of andersom. Deze vogels gebruiken de Wadden als rustpunt in hun reis. Een deel van de vogels brengt de winter door in het Waddengebied.
 Deel deze pagina